Ο Β΄ τόμος περιέχει τα κεφάλαια:
•  Διαφορικός Λογισμός
•  Ολοκληρωτικός Λογισμός

Δομείται σε 15 ενότητες έτσι, ώστε οι έννοιες και οι ανάλογες ασκήσεις να γίνονται διακριτές.
Ακολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
•  Θεωρία με παρατηρήσεις και θεωρητικές επισημάνσεις προαπαιτού­μενων γνώσεων
•  Λυμένες ασκήσεις με μεθοδολογία, κατηγοριοποιημένες σύμφωνα
με τα δεδομένα – ζητούμενα και πλαισιωμένες με κατάλληλα σχόλια

Προτεινόμενες Ερωτήσεις – Ασκήσεις
•  Ερωτήσεις θεωρίας, του τύπου Σωστό/Λάθος, πολλαπλής επιλογής, ισχυρισμοί
•  Ασκήσεις για λύση διαβαθμισμένης δυσκολίας και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης με τις λυμένες
•  Αξιοποίηση ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
(Σύνδεση σχολικού – Πανελλαδικών Εξετάσεων)

Στον Β΄ τόμο εμπεριέχονται επιπλέον:
•  Συνδυαστικές ασκήσεις – Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης
•  Οδηγός Επανάληψης:
Αποδείξεις – Ερωτήσεις θεωρίας – Ισχυρισμοί
 148 Α, Β, Γ, Δ θέματα αντίστοιχα των Πανελλαδικών

Διαστάσεις17 × 24 cm
Εξώφυλλο

Μαλακό

ISBN

978-960-563-539-8

Σελίδες

784 + 336

Γλώσσα

Ελληνικά