Το εμπλουτισμένο βιβλίο περιλαμβάνει τα μαθήματα 21 έως 34 του σχολικού εγχειριδίου, που εντάσσονται στην εξεταστέα ύλη των Λατινικών της Γ΄ Λυκείου 2021-2022, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικότερα, σε κάθε μάθημα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και της θεωρίας:

 • Κείμενο (με νοηματική σειρά των όρων) – Μετάφραση
 • Πληροφοριακό υλικό
 • Ανά περίοδο γραμματική αναγνώριση – λεξιλόγιο – συντακτική ανάλυση με θεωρητική υποστήριξη
 • Ετυμολογικοί – λεκτικοί συσχετισμοί λατινικών τύπων με λέξεις της ελληνικής (αρχαίας ή νέας) ή άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών και με λατινικές φράσεις
 • Γραμματική επεξεργασία κειμένου (ταξινόμηση των λέξεων, παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, σχηματισμός συνεκφορών, κλιτικοί πίνακες, χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις ρημάτων κ.ά.)
 • Συντακτική επεξεργασία κειμένου (μετατροπές: μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις, προτάσεις σε μετοχικές φράσεις, ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, ευθύς λόγος σε πλάγιο και το αντίστροφο)
 • Εποπτική παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος
 • Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
 • Προτεινόμενες ασκήσεις (κατανόηση κειμένου, ετυμολογικός συσχετισμός, γραμματική, σύνταξη)
 • Κριτήριο αξιολόγησης (μετάφραση, γραμματική, σύνταξη)

Στο τέλος της έκδοσης δίνονται οι απαντήσεις των επαναληπτικών ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, των προτεινόμενων ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης

Στο ένθετο περιλαμβάνονται:

 • Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου – Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
 • Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
 • Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής
 • Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ με το βιβλίο που περιέχει τα μαθήματα 21-34.

Διαστάσεις17 × 24 cm
Εξώφυλλο

Μαλακό

ISBN

978-960-563-429-2

Σελίδες

608 + 304

Γλώσσα

Ελληνικά